Dit is op je lijf geschreven

We willen graag snel de ideale match, dat vraag en aanbod perfect op elkaar aansluiten, een functie iemand past als een jas, iemand geboren lijkt te zijn voor de functie. Ons opportunisme kan ons in de weg staan bij een juiste beoordeling hiervan. Daarmee wordt het managen van verwachtingen bij (nieuwe) werknemers een flinke uitdaging. Een goed moment om dit te doen is tijdens de sollicitatieprocedure of bij creëren van een nieuw in te vullen functie. Daarbij stel je jezelf de belangrijke vraag: is hetgeen wat ik zoek, ook werkelijk datgene wat een (toekomstig) werknemer te bieden heeft. 

Een online onboardingsprogramma geeft tijd voor reflectie. Het is een kans om als werkgever belangrijke kernwaarden van het bedrijf te communiceren. Waarom zijn zaken geregeld zoals ze zijn geregeld? Wat is de mores binnen het bedrijf? Daarnaast helpt het de werknemer bij het vormen van een beeld van de organisatie en zijn of haar (nieuwe) rol daarbinnen. Waar en bij wie kan ik terecht met bepaalde vragen? Voldoet mijn kennisniveau nog aan de standaard? 

Zo snijdt het mes aan beide kanten en helpt een onboardingsprogramma om in een vroeg stadium met elkaar ‘on the same page’ te komen. 

Op het platform van Skils4u.nl maak je een online cursus of quiz die toetst of een werknemer begrijpt waar jij naar toe wilt.